Murgaš Ján

Murgaš Ján, Prof. PhD.

Responsibility: 

 • Director of the Institute
 • Head of department

Position: 

 • Teacher
Department of Cybernetics
Phone: +421 2 60291 781

Room: 

D305

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

 • Blackstart of Combined Cycle Power Plants in Slovak Power system
  Murgaš, Ján -- Ernek, Martin
  Blackstart of Combined Cycle Power Plants in Slovak Power system. International Review of Automatic Control : IREACO Vol. 6, No. 2. s. 201--205. ISSN 1974-6059.
 • Význam veľkých vodných elektrární v havarijnom riadení ES
  Murgaš, Ján -- Ernek, Martin
  Význam veľkých vodných elektrární v havarijnom riadení ES. ATP Journal Roč. 20, č. 1. s. 42--43. ISSN 1335-2237.
 • Lekárska kybernetika v službách zvyšovania kvality života
  Murgaš, Ján -- Ernek, Martin -- Farkas, Ľudovít -- Hnát, Juraj -- Murgaš, Tomáš
  Lekárska kybernetika v službách zvyšovania kvality života. Transfer : Veda - výskum - prenos technológií do praxe Roč. 4, č. 3. s. 14--15. ISSN 1337-9747.
 • Model Reference Adaptive Control of Permament Magnet Synchronous Motor
  Tárník, Marián -- Murgaš, Ján
  Model Reference Adaptive Control of Permament Magnet Synchronous Motor. Journal of Electrical Engineering : Elektrotechnický časopis Vol. 62, No. 3. s. 117--125. ISSN 1335-3632.
 • Adaptívne riadenie dávkovania liečiv
  Poliačik, Michal -- Ernek, Martin -- Murgaš, Ján
  Adaptívne riadenie dávkovania liečiv. EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie Roč. 14, mimoriadne číslo. s. 156--159. ISSN 1335-2547.
 • Priame adaptívne riadenie spojitých procesov
  Murgaš, Ján -- Poliačik, Michal
  Priame adaptívne riadenie spojitých procesov. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 137 s. ISBN 978-80-227-4109-5.
 • A Robust MRAC Modification and Performance Improvement in the Presence of Uncertainties
  Poliačik, Michal -- Murgaš, Ján -- Farkas, Ľudovít -- Blaho, Michal
  A Robust MRAC Modification and Performance Improvement in the Presence of Uncertainties. In ALCOSP 2010 and PSYCO 2010. IFAC Workshop an Adaptation and Learning in Control and Signal Processing and IFAC Workshop on Periodic Control Systems : Antalya, Turkey, 26.-28.8.2010. IFAC, 2010.
 • Research on Preparing Control Engineers and Advanced Matlab Users
  Blaho, Michal -- Foltin, Martin -- Fodrek, Peter -- Murgaš, Ján
  Research on Preparing Control Engineers and Advanced Matlab Users. In Latest Trends on Engineering Education : 7th WSEAS International Conference on Engineering Education. Corfu, Greece, 22.-24.7.2010. WSEAS Press, 2010, s. 211--214. ISBN 978-960-474-202-8.
 • Reducing the Effect of Unmodeled Dynamics by MRAC Control Law Modification
  Miklovičová, Eva -- Murgaš, Ján -- Gonos, Michal
  Reducing the Effect of Unmodeled Dynamics by MRAC Control Law Modification. In Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. Bratislava: STU v Bratislave, 2007, s. 33--37. ISBN 978-80-227-2703-7.
 • Optimization of Excitation Control System Parameters
  Murgaš, Ján -- Sekaj, Ivan -- Miklovičová, Eva -- Foltin, Martin
  Optimization of Excitation Control System Parameters. WSEAS Transactions on Power Systems Vol. 1, No. 7. s. 1628--1633. ISSN 1790-5060.
Course Position
Adaptive Control Supervisor, Lecturer
Introduction to Cybernetics Supervisor
Network Control Systems Supervisor
System Sciences Supervisor, Lecturer
Modeling and Simulation using MATLAB Supervisor
1970 - 1975 EF SVŠT Bratislava
  student
  Technical Cybernetics
1975 - 1979 Dep. of Automation and Control FEI STU
  PhD. student
  „Power System Stabilization by Lyapunov Method"
1979 - 1986 Dep. of Automation and Control FEI STU
  lecturer
 

Principles of Automation, Control of Manufacturing Systems, Control Theory, Process Control, Process Engineering, Control Systems, Manufacturing Process Automation

1986 - 1996 FEI STU Bratislava
  Assoc. Prof.
  Automation
1996 - dodnes FEI STU Bratislava
  Professor
  Cybernetics
lecturer of courses: Control Theory, Automation 1, Adaptive Control
2001 - 2007 Dep. of Automatic Control Systems FEI STU
  head of the department
2007 - dodnes Institute of Control and Industrial Informatics, FEI STU in Bratislava
  director of the institute
2008 - dodnes 9.2.7 Cybernetics - Field of Study Board for Ph.D. Study Programme
  head of the Doctoral Committee