Research project list

Project duration Project code Project name Responsible
2016 to 2019 1/0475/16 Control of dynamic systems under the conditions of uncertainty
2016 to 2018 1/0065/16 Innovative HRI methods for robots' control in the real environment
2015 to 2018 0691/2015 Research of technological hubs of CNC cutting machines based on energy beam technologies
2014 to 2017 1/0276/14 Application of algebraic methods to nonlinear control systems
2015 to 2017 APVV-14-0894 New generation of interface for service robots teleoperatoric control
2016 The effective remote control system for the service robot
2014 to 2016 010STU-4/2014 Education Innovation in Digital Image Processing, Biometrics, Machine Learning and Neural Networks
2016 Embedded Linux systems in Inteligent Buildings
2014 to 2016 003STU-4/2014 Advanced methods of image processing used in visual systems and their implementation to the educational process
2013 to 2015 1/0178/13 Research in the advanced control methods of intelligent multi-axis motion systems focused on mobile robotic manipulators
2012 to 2015 1/2256/12 Modern methods for network control systems
2014 to 2015 ITMS 26240120038 Research centre for severe diseases and related complications
2012 to 2015 APVV-0539-11 Research of the service robot control with dual visual perception
2013 to 2015 APVV-0504-12 Control Systems for Energy Beam Cutting Centers
2012 to 2015 1/1241/12 Advanced Methods of Robust and Optimal Control
2010 to 2014 IMTS 26240220033 AUTOWELDLINK - high productivity automatic welding of large-capacity tanks and pipes
2011 to 2014 1-0177-11 Intelligent navigation of a service robot
2011 to 2014 APVV-0261-10 Bioinspired multirobot coordination system
2009 to 2013 CENTROBOT OPCS SK - AT Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky
2012 to 2013 7210 Fool Proof Check of Missing Screws on B/C
2010 to 2013 Weldtech High-tech welding technologies research for industrial applications
2011 to 2013 1/1105/11 Robust hybrid control systems
2011 to 2013 Kód ITMS: 26240220060 Research and development of new information technologies for forecasting and solving crisis situations and for the security of populace. Smart Mechatronic Systems
2011 to 2013 032STU-4/2011 OpenSource teaching and developement lab
2012 to 2013 Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia
2012 to 2013 Vývoj 1-DOF haptického zariadenia
2012 to 2013 Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera
2011 to 2012 RSR Control of a service robot
2009 to 2012 1/0656/09 Integration and development of nonlinear and robust control methods and their application to control of flying vehicles
2009 to 2012 1/0690/09 Optimization of mechatronic system control
2010 to 2011 1/0369/10 Algebraic approach to nonlinear systems: theory and applications
2009 to 2011 3/7245/09 Building of virtual and remote experiments
2009 to 2011 1/0544/09 Advanced control methods for industrial processes
2010 to 2011 006-005TUKE-4/2010 New technologies in the education of the electrical and mechatronical systems control
2010 to 2011 1/0592/10 Advanced methods for networked control systems
2009 to 2011 3/7307/09 Design of a method of utilizing 3D means of modelling and virtual reality under conditions of teaching in specialized laboratories
2009 to 2011 VMSP-P-0004-09 Intelligent control of a service robot
2009 to 2011 VMSP-P-0030-09 Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík
2008 to 2010 APVV-0530-07 Research and development of marginal Power Alternate Traction Drive
2008 to 2010 LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022 Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum
2009 to 2010 VMSP-P-0155-09 Merací systém pre spojkové obloženia
2009 to 2010 VMSP-P-0059-09 Univerzálny modulárny priemyselný počítač
2007 to 2009 3/5201/07 Teaching aids for distance learning in study program Industrial Informatics
2007 to 2009 3/5179/07 Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB)
2006 to 2009 LPP-0127-06 Algebraic Methods in Nonlinear Control systems and their Application to Autorotation Problem.
2006 to 2009 APVV-99-045805 A networked control system for industrial applications
2008 to 2009 135375-LLP-2007-NL-KA4MP E-xcellence + Cross sectoral valorisation
2006 to 2008 1/3100/06 Intelligent Predictive Control Methods for Nonlinear Systems (IPMANS)
2006 to 2008 1/3841/06 Control of complex systems
2007 to 2008 SK-BUL-0005-06 (MODCONT) Modified controllers design for nonlinear hydro power engineering plants control
2006 to 2008 APVV-99-031205 Research and Development of New Generations Electric linear Drives with High Resolution of Position
2006 to 2008 1/3089/06 Development and integration of nonlinear system methods
2004 to 2008 13120120100 Enhancement of bachelor and master student preparation for their future career
2006 to 2008 1/3120/06 Sophisticated control methods for multi–axis motion systems
2008 SUSPP-0007-07 Intelligent Systems
2007 to 2008 aug.06 Autonomous Airships
2006 to 2008 3/4196/06 The virtual laboratory of technologic processes controlling by using programmable controllers
2006 to 2008 13120200115 Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR
2007 5_c Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI
2005 to 2007 APVT-20-031404 Application of artificial intelligent methods in modelling and control of critical processes in power industry.
2005 to 2007 APVT-20-020904 Research of mechatronic systems and progressive technologies for surface material engineering
2005 to 2007 APVV-99-P05305 Research and development of HW and SW modules of positioning sensoric systems carriers
2006 to 2007 júl.05 Visual servoing of a robot arm on a mobile platform
2005 to 2007 3/3075/05 Virtual laboratory and simulated experiments as a tool for improving the efficacy of teaching chemical and energy courses at universities of natural and technical orientation
2005 to 2007 3/3121/05 Network of virtual laboratories for real systems control
2005 to 2007 APVV-99-P05005 Mini - portable meteorological radar - MMRradarpre operatívne potreby užívateľov.
2005 to 2007 APVT-99-P02305 Quantification of the overhead line ice cover by the system of optical fibre signal monitoring.
2006 to 2007 5 c Development of distance and electronic learning at FEI STU
2005 to 2007 DK/05/B/F/PP-145517 Safety on Machinery
2005 to 2006 APVV-99-022604 Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov
2004 to 2006 3/2411/04 Application of the advanced simulation software in the courses of a new study branch Production Technologies
2004 to 2006 3/2041/04 New teaching methods of flexible production systems
2003 to 2006 2003 Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie
2004 to 2006 3/2399/04 Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára
2003 to 2005 1/0145/03 Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami
2003 to 2005 1/0155/03 Inteligentné systémy riadenia
2003 to 2005 2003 Development of progressive technologies for powerful economic
2003 to 2005 1/0153/03 Advanced control methods of mechatronic systems
2003 to 2005 1/0158/03 Advanced methods for control systems
2002 to 2005 APVT-51-011602 Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov.
2002 to 2005 APVT-99-002502 Výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie
2005 APVT-99-026504 Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie
2002 to 2004 2001/C 321/17 European Network of Excellence for Industrial Applications of Polynomial Design Methods
2002 to 2004 3/0057/02 Multimediálne študijné materiály pre bakalárske
2002 to 2004 APVT-99-006802 Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá
2000 to 2003 1/7628/20 Intelligent mobile robotic systems
2002 to 2003 129/194 Robustné riadenie systémov
2002 to 2003 sep.02 Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control
2000 to 2003 SK/00/B/F/PP-142 203 Satellite multimedia and rapid transfer of Education
2001 to 2003 52/2001 Teaching of computer integrated manufacturing systems - CIM