Králová Zdenka

Králová Zdenka, doc. Ing. PhD.

Zaradenie: 

 • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 497

Miestnosť: 

D311
 • Optimization of HMLV Manufacturing Systems Using Genetic Algorithm and Simulation
  Švančara, Juraj -- Králová, Zdenka -- Blaho, Michal
  International Review on Modelling and Simulations, 2012, Vol. 5, No. 1. s. 482--487. ISSN 1974-9821.
 • High-Mix Low-Volume Flow Shop Manufacturing System Scheduling
  Švančara, Juraj -- Králová, Zdenka
  In INCOM'12 : 14th IFAC Symposium of Information Control Problems in Manufacturing. Bucharest, May 23-25, 2012. IFAC, 2012, s. 198--203. ISBN 978-3-902661-98-2.
 • Genetické algoritmy a simulácia v rozvrhovaní mnohovýrobkových výrobných systémov
  Švančara, Juraj - Králová, Zdenka
  In WITNESS 2012. Diskrétní simulace : sborník příspěvků. 15. ročník mezinárodní konference. Hlubočky u Olomouce, 7.-8. 6. 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 14--24. ISBN 978-80-214-4538-3.
 • HMLV Manufacturing System Scheduling using Extended Integrated Algorithm
  Švančara, Juraj - Králová, Zdenka - Šimkovič, Andrej
  HMLV Manufacturing System Scheduling using Extended Integrated Algorithm. In PEIT '011. New Paradigms in Electronics & Information Technologies : 1st International Conference. Alexandria, Egypt, October 9-12, 2011. Cairo: ERI, 2011.
 • HMLV Systems Production Scheduling using Permutation Algorithm and Simulation
  Švančara, Juraj - Králová, Zdenka
  HMLV Systems Production Scheduling using Permutation Algorithm and Simulation. In PEIT '011. New Paradigms in Electronics & Information Technologies : 1st International Conference. Alexandria, Egypt, October 9-12, 2011. Cairo: ERI, 2011.
 • Simulation Analysis of the Power Supply Production Line
  Švančara, Juraj - Králová, Zdenka
  Simulation Analysis of the Power Supply Production Line. In Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 7. Bratislava: Slovak University of Technology, 2011, s. 113--117. ISBN 978-80-227-3597-1.
 • Case Study on Simulation Analysis of a Multiple Product Manufacturing System
  Švančara, Juraj -- Králová, Zdenka
  In MCPL 2010. 5th IFAC International Conference on Management and Control of Production and Logistic : Coimbra, Portugal, 8.-10.9.2010. Lisboa: APCA, 2010.
 • A Simulation Approach to Production Line Bottleneck Analysis
  Leporis, Michal -- Králová, Zdenka
  Journal of Cybernetics and Informatics, 2010, Vol. 11. s. 56--65. ISSN 1336-4774.
 • Simulation Methods for Bottleneck Detection in Manufacturing Systems
  Leporis, Michal -- Králová, Zdenka
  AT&P Journal Plus, 2010,  Č. 1: Systémy automatického riadenia. s. 44--48. ISSN 1336-5010.
 • Analýza nízkofrekvenčných oscilácií v ES SR
  Veselý, Vojtech -- Šarov, Alexej Nikolajevič -- Latypov, Damir Damirovič -- Králová, Zdenka
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie Roč. 13, č. 6. s. 8--10. ISSN 1335-2547.
 • Využitie UPFC pri zvyšovaní dynamickej stability ES SR
  Veselý, Vojtech -- Šarov, Alexej Nikolajevič -- Latypov, Damir Damirovič -- Králová, Zdenka
  Využitie UPFC pri zvyšovaní dynamickej stability ES SR. EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie Roč. 13, č. 6. s. 14--15. ISSN 1335-2547.
 • Modified feasible method for hierarchical steady-state control of complex systems.
  Veselý, Vojtech --  Králová, Zdenka --Harsányi, L., Hindi, K.
  IEE Proc.-Control Theory and Applications.  Vol. 145 (1998), No. 6, pp. 603-607.- ISSN 1350-2379.
 • Králová, Z. - Vászondy, A. - Alman, B.: Simulation Analysis of the Inspection Line Alpha-Porsche in Volkswagen Slovakia. In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-86
 • Simulation Based Automatic Analysis of Bottlenecks in Production Systems : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003
  Bielak, M. -- Králová, Zdenka
  Simulation Based Automatic Analysis of Bottlenecks in Production Systems : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. In Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003.
 • Databázové systémy
  Flochová, Jana -- Králová, Zdenka&
  Bratislava: STU v Bratislave FEI, 2007. 75 s.
 • Systémová analýza
  Harsányi, Ladislav -- Králová, Zdenka -- Dúbravská, Mária
  Bratislava: STU v Bratislave, 1988. 289 s
Predmet Pozícia
Databázy riadiacich systémov Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Modelovanie a riadenie výrobných systémov Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Biokybernetika Garant, Prednášajúci
Databázy a vizualizácia Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Systémové vedy Cvičiaci, Prednášajúci
Informačné systémy v zdravotníctve Garant
1969 - 1974 Vysoká škola ekonomická, Bratislava
  študentka
  Fakulta riadenia, študijný odbor Ekonomicko-matematické výpočty
1974 - 1977 Moskovský inštitút riadenia, Moskva
  doktorandka
  Fakulta ekonomickej kybernetiky
1977 Moskovský inštitút riadenia, Moskva
  PhD.
  vedný odbor Ekonomická kybernetika
1977 - 1982 Katedra ekonomicko-matematických metód, Fakulta riadenia, Vysoká škola ekonomická, Bratislava
  odborná asistentka
  predmety: Lineárne programovanie
1982 - 1988 Katedra automatizácie a regulácie / Katedra ASR EF SVŠT v Bratislave
  odborná asistentka
  predmety: Ekonomika a riadenie el. priemyslu, Operačná analýza
1986 Katedra ekonomiky a riadenia el. priemyslu, EF SVŠT v Bratislave
  docentka
  Ekoomika a riadenie v elektrotechnike a energetike
1988 - 1990 Katedra ekonomiky a riadenia el. priemyslu, EF SVŠT v Bratislave
  docentka
  predmety: Ekonomika a riadenie el. priemyslu, Operačná analýza, Optimalizácia
1988 - 1990 Katedra ekonomiky a riadenia el. priemyslu, FEI STU v Bratislave
  zástupkyňa vedúceho katedry
1990 - dodnes Katedra ASR / Ústav riadenia a priemyselnej informatiky / Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave
  docentka
  Operačná analýza, Systémová analýza, Riadenie výroby, Modelovanie a riadenie výrobných systémov, Databázy v riadiacich systémoch
1990 - 1990 Katedra ekonomiky a riadenia el. priemyslu, FEI STU v Bratislave
  vedúca katedry
1990 - 1992 FEI STU v Bratislave
  garant študijného programu Ekonomika a riadenie el. priemyslu
dodnes FEI STU v Bratislave
  garant študijného programu Kybernetika