Miklovičová Eva

Miklovičová Eva, doc. Ing. PhD.

Funkcia: 

 • Prodekanka

Zaradenie: 

 • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 604

Miestnosť: 

D304
 • Miklovičová, E., Latifi, M., M‘Saad, M., Hejda, I.: PID adaptive control of the temperature in batch and semi-batch chemical reactors. In: Chemical Engineering Science, vol. 51, 1996, No. 11, s. 3139-3144.
 • Latifi, M., Miklovičová, E., Corriou, J., M‘Saad, M., Hejda, I.: Adaptive linear quadratic control of batch and semi-batch chemical reactors within the delta operator formulation. In: Chem. Eng. Communications, vol. 162, 1997, s. 223-237.
 • M‘Saad, M., Latifi, M., Corriou, J., Miklovičová, E.: Partial state reference model adaptive control of batch and fed-batch chemical reactors. In: Computers and Chemical Engineering Supplement, vol. 23, 1999, s. S301-S304.
 • Murgaš, J., Sekaj, I., Miklovičová, E., Foltin, M.: Optimization of excitation control system parameters. In: WSEAS Transactions on Power Systems. - ISSN 1790-5060. - Vol. 1, No. 7 (2006), s. 1628-1633
 • Mrosko, M., Miklovičová, E., Murgaš, J.: The MIMO turbogenerator decentralized control. In: WSEAS Transactions on Power Systems. - ISSN 1790-5060. - Vol. 1, No. 7 (2006), s. 1171-1176
 • Janík, M., Miklovičová, E., Mrosko, M.: Predictive control of nonlinear systems. In: ICIC Express Letters. - ISSN 1881-803X. - Vol. 2, No. 3 (2008), s. 239-244
 • M‘Saad, M., Miklovičová, E., Hejda, I., Červenka, V., Latifi, M.: Partial State Reference Model Control of Chemical Reactors. In: Latest Trends on Engineering Education : 7th WSEAS International Conference on Engineering Education. Corfu, Greece, 22.-24.7.2010. - : WSEAS Press, 2010. - ISBN 978-960-474-202-8. - S. 211-214
 • M‘Saad, M., Hejda, I., Miklovičová, E., Latifi, M.: Robust LQG control of chemical reactors. In: 14th Triennial World Congress of IFAC. Beijing, P.R. China: July 5-9, 1999, s. vol. N 223-228.
 • Murgaš, J., Miklovičová, E.: Power system stabilizer with heuristic pole shift factor. In: 14th Triennial World Congress of IFAC. Beijing, P.R. China: July 5-9, 1999, s. vol. L 193-198.
 • Gonos, M., Murgaš, J., Miklovičová, E.: MRAC with reduced state information. IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. In: IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing.Yokohama, Japan: 30.8 - 1.9. 2004, s. 633-637.
 • Miklovičová, E., Murgaš, J., Gonos, M.: Reducing the effect of unmodelled dynamics by MRAC control law modification. In:16th IFAC World Congress. Praha, Czech Republic: July 3-8, 2005, s. Tu-M02-TP/11.
 • Murgaš, J., Sekaj, I., Foltin, M., Miklovičová, E.: Optimization of power system stabilizer by genetic algorithm. 16th IFAC World Congress. Praha, Czech Republic: July 3-8, 2005, s. We-A02-TP/17.
 • Mrosko, M., Miklovičová, E., Murgaš, J.: The turbogenerator predictive control. 6th WSEAS International Conference on Power Systems. Lisbon, Portugal: September22-24, 2006.
 • Mrosko, M., Miklovičová, E., Murgaš, J.: Predictive Control Using Genetic Algorithms and Multicriterial Optimization. 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08). Cairo, Egypt: 30.3.-2.4.2008, CD.
Predmet Pozícia
Sieťové technológie v riadení Garant
Spojité procesy Garant, Prednášajúci
Identifikácia systémov Garant, Prednášajúci
Základy automatizácie Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
1985 - 1990 EF SVŠT, Bratislava
  študent
  študijný odbor ASR
1990 - 1994 EF SVŠT, Bratislava
  doktorand
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
1993 Laboratoire d´Automatique de Grenoble (CNRS), Francúzsko
  9-mes. zahraničný pobyt
   
1994 Laboratoire d´Automatique de Grenoble (CNRS), Francúzsko
  2-mes. zahraničný pobyt
   
1994 Laboratoire des Sciences du Génie Chimique, Nancy, Francúzsko
  7-mes. zahraničný pobyt
   
1995 - 2007 FEI STU, Bratislava
  odborný asistent
   
1999 l’Institut de Recherche en Cybernétique de Nantes, Francúzsko
  2-mes. zahraničný pobyt
   
2007 - dodnes ÚRPI, FEI STU v Bratislave
  docent
  študijný odbor Kybernetika