Mudráková Tatiana

Mudráková Tatiana, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 713

Miestnosť: 

D319
  • Radičová, Tatiana - Žalman, Milan: Master-Slave Position Servo-Drive Design of Aircode Linear Motor with Permanent Magnets. In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 76-79
  • Vonkomer, Jakub - Radičová, Tatiana - Žalman, Milan - Suchánek, Miroslav: Fast AC Electric Drive Development Process Using Simulink Code Generation Possibilities. In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom
  • Radičová, Tatiana - Vonkomer, Jakub - Žalman, Milan - Sekaj, Ivan: LMPM Position Controller Parameter Optimization Using Genetic Algorithm. In: Technical Computing Bratislava 2010: 18th Annual Conference Proceedings, Bratislava, Slovakia, 20.10.2010.
  • Radičová, Tatiana: Master-Slave Position Servo-Drive Design of AirCore Linear Motor with Permanent Magnets. In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom
2004 - 2009 FEI Bratislava
  študent
  študijný odbor Priemyslená informatika a Kybernetika
2009 - 2012 FEI ÚRPI Bratislava
  doktorand
  študijný odbor Automatizácia a riadenie
od 2012 výskumný pracovník, odborný asistent
  Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU

 

Dĺžka projektu Názov projektu
2016 - 2019 Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitosti