Tölgyessy Michal

Tölgyessy Michal, Ing. PhD.

Zaradenie: 

 • Výskumný pracovník
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 605

Miestnosť: 

D616
 1. Tölgyessy, Michal
  Riadenie robotických systémov pomocou gest : dát. obhaj. 30.6.2014, č. ved. odb. 5-2-14. Dizertačná práca. Bratislava: FEI STU, 2014. 141 s.
 1. Beňo, Peter - Duchoň, František - Tölgyessy, Michal - Hubinský, Peter - Kajan, Martin
  3D Map Reconstruction with Sensor Kinect. In RAAD 2014 [elektronický zdroj] : 23rd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region. Conference Proceedings. September 3-5, 2014, Smolenice Castle, Slovakia. 1. vyd. Bratislava: Publishing House of Slovak University of Technology, 2014, s. 6. ISBN 978-80-227-4219-1.
 1. Tölgyessy, Michal - Chovanec, Ľuboš - Pásztó, Peter - Hubinský, Peter
  A Plane Based Real-Time Algorithm for Controlling a Semi-Autonomous Robot with Hand Gestures Using the Kinect. International Journal of Imaging and Robotics Vol. 13, Iss. 2. s. 126--133. ISSN 2231-525X.
 1. Duchoň, František - Pásztó, Peter - Dekan, Martin - Tölgyessy, Michal - Foltin, Martin
  Automatizovaná inšpekcia chýbajúcich skrutiek na montážnej linke pomocou vizuálneho systému. Automa : časopis pro automatizační techniku Roč. 20, č. 5. s. 2--7. ISSN 1210-9592.
 1. Pásztó, Peter - Kľúčik, Marian - Chovanec, Ľuboš - Tölgyessy, Michal - Hanzel, Jaroslav - Duong Quang, Khanh - Hubinský, Peter
  Object Relative Position Estimation Based on Hough Transform Using One Camera. International Journal of Imaging and Robotics Vol. 13, Iss. 2. s. 1--11. ISSN 2231-525X.
 1. Duchoň, František - Hubinský, Peter - Hanzel, Jaroslav - Babinec, Andrej - Tölgyessy, Michal
  Intelligent Vehicles as the Robotic Applications. Procedia Engineering Vol. 48 : Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems. 5th International Conference. Zemplínska Šírava, Slovakia, November 6- 8, 2012. s. 105--114. ISSN 1877-7058.
 1. Tölgyessy, Michal - Hubinský, Peter
  Advantages of the Kinect Sensor in Robotics Education. In Selected Topics in Modelling and Control Vol. 8. Bratislava: Slovak University of Technology Press, 2012, s. 136--139. ISBN 978-80-227-3840-8.
 1. Tölgyessy, Michal - Hubinský, Peter - Rodina, Jozef
  Controlling a Hexapod Robotic System with Hand Gestures Using a Depth Camera. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012 (MMK 2012) : Sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference; 10.-14.prosince 2012, Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, s. 3318--3323. ISBN 978-80-905243-3-0.
 1. Dekan, Martin - Vitko, Anton - Tölgyessy, Michal - Babinec, Andrej
  Globálna navigácia pre mobilný robot. EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie Roč. 18, č. 4. s. 28--29. ISSN 1335-2547.
 1. Tölgyessy, Michal
  Line Follower - robot nasledujúci čiaru. Posterus [elektronický zdroj] : Internetový časopis Roč. 5, č. 10. s. 9. ISSN 1338-0087.
 1. Tölgyessy, Michal - Hubinský, Peter
  Robot Control Using Hand Gesture Recognition Overview. ATP Journal plus č. 1 : Systémy automatického riadenia. s. 40--44. ISSN 1336-5010.
 1. Tölgyessy, Michal - Hubinský, Peter
  The Kinect Sensor in Robotics Education. In Robotics in Education 2011 : 2nd International Conference. Vienna, Austria, 15-16 August 2011. Vienna: INNOC, 2011, s. 143--146. ISBN 978-3-200-02273-7.
 1. Tölgyessy, Michal
  KINECT, hacknutý snímač v mobilnej robotike. Posterus [elektronický zdroj] : Internetový časopis Roč. 4, č. 5. ISSN 1338-0087.
 1. Tölgyessy, Michal
  Programové vybavenie procesora prechodového náboja na výskum polovodičov a dielektrík. Diplomová práca. Bratislava: FIIT STU, 2010.

 

Predmet Pozícia
Operačné systémy reálneho času Cvičiaci

2005 - 2008

bakalárske štúdium
Počítačové systémy a siete

FIIT STU v Bratislave

2008 - 2010

inžinierske štúdium
Počítačové a komunikačné systémy a siete

FIIT STU v Bratislave

2010 - 2013

doktorandské štúdium
Automatizácia a riadenie

ÚRPI FEI STU v Bratislave

2014

PhD.
Automatizácia a riadenie

ÚRK FEI STU v Bratislave

od roku 2014

výskumný pracovník

ÚRK FEI STU v Bratislave